Traduccions genèriques tècniques i jurídiques en diversos idiomes 

 

traduccions genèriques, tècniques i jurídiques en diversos idiomes http://www.santcugatonline.com

A Sant Cugat Online estem especialitzats en la traducció en diversos idiomes tant directa (a la llengua nativa) com inversa (l’oposat).

Traduïm tot tipus de textos i documents: informes, contractes, escriptures notarials, manuals tècnics, catàlegs, pàgines web, etc. Som una agència de traducció moderna, integrada per traductors 100% natius, que ofereix traduccions de màxima qualitat a preus raonables.

Oferim un servei ràpid i professional, i ens comprometem a lliurar sempre una traducció perfecta, elegant i precisa, en la data indicada i al cost convingut. Molts clients poden donar referència d’aquests serveis fins a dia d’avui.

Siguin traduccions genèriques, tècniques, jurídiques, literàries o de qualsevol mena, la qualitat del document lliurat és màxima, i a preus mínims de mercat.

Traduccions perfectes, elegants i precises

Una bona traducció no ha de semblar mai una traducció. Ha de ser exacta, elegant i precisa, com si hagués estat redactada en aquest idioma.

A Sant Cugat Online, cada traducció és realitzada sempre per un traductor nadiu, un traductor que tradueix al idioma de destí com a llengua materna i que posseeix un absolut domini de l’idioma original, la qual cosa garanteix un excel·lent coneixement de tots dos idiomes, de cara a aportar la precisió i els matisos que exigeix una traducció ben feta.

A més, cada traducció és revisada acuradament per especialistes del sector (advocats, enginyers, etc.) per assegurar la màxima precisió terminològica. El nostre departament de traducció aprofita a més memòries de traducció, glossaris i bases de dades terminològiques internes, la qual cosa ens permet abordar amb seguretat traduccions delicades de documents jurídics o tècnics.