Planificació Tresoreria

 

TESORERIAElaborar correctament i actuar en concordança després de l'elaboració i seguiment del pla de tresoreria comporta que aquest sigui un dels documents de l'empresa més necessaris per a la correcta presa de decisions. Permet el control de l'endeutament de l'empresa i la definició de les necessitats operatives de la mateixa.