Direcció financera

Direcció financera

direccion financieraLa correcta execució de la política financera de l'empresa és més del 50% de l'èxit de la mateixa. La col·laboració i assessorament faciliten el compliment dels objectius i la consecució del benefici. La correcta implementació de les polítiques a llarg termini i a curt termini permet a la Direcció el correcte moviment sincronitzat amb la política pressupostària.