Direcció financera

 

direccion financieraLa correcta execució de la política financera de l'empresa és més del 50% de l'èxit de la mateixa.

La col·laboració i assessorament faciliten el compliment dels objectius i la consecució del benefici.

La correcta implementació de les polítiques a llarg termini i a curt termini permet a la Direcció el correcte moviment sincronitzat amb la política pressupostària.