FINANCES

DIRECCIÓ FINANCERA

La correcta execució de la política financera de l'empresa és més del 50% de l'èxit de la mateixa. La col·laboració i assessorament faciliten el compliment dels objectius i la consecució del benefici. La correcta implementació de les polítiques a llarg termini i a curt termini permet a la Direcció el correcte moviment sincronitzat amb la política pressupostària.

GERÈNCIA COMERCIAL

El lideratge d'equips comercials és un dels requisits essencials per al compliment dels objectius pressupostats anualment. La motivació, lideratge, acompanyament de l'equip comercial, porten directament al compliment dels objectius desitjats.

REPORTS FINANCERS

A l'empresa, la documentació tant tècnica com a financera facilita l'equip directiu la presa de decisions minimitzant els errors. És per això que el seu disseny és un element fonamental per al treball orientat a resultats.

MEMÒRIA BANCÀRIA

El sector bancari és la font d'un dels recursos més necessaris per a l'empresa, els diners, que nodreixen les inversions productives de la mateixa. El correcte subministrament i la forma com es porta a terme és un dels temes més importants a l'empresa. Facilitar aquesta documentació en forma i quantia és peça fonamental a tenir en compte.

OPTIMIZACIÓ DE DESPESES

El coneixement, classificació i el detallat estudi de la despesa i la seva naturalesa atorga a l'empresa una eina de gestió útil per a la presa de decisions i creació de valor. L'estudi i classificació per tractar-les de manera personalitzada fan d'aquesta una eina fonamental per a la Direcció.

Control de costos

La correcta imputació dels mateixos, així com la revisió i percentalització de la despesa, faciliten el seu estudi i comprensió. La millora en la petició i procés de les ofertes, control d'estocs i altres procediments, faciliten la tasca d'administració de l'empresa.

PLANIFICACIÓ TRESORERIA

Elaborar correctament i actuar en concordança després de l'elaboració i seguiment del pla de tresoreria comporta que aquest sigui un dels documents de l'empresa més necessaris per a la correcta presa de decisions.