Proyecto:

Pàgina web corporativa Mobles Majik

Descripción del Proyecto

Muebles MajikDisseny i Programació pàgina web. www.majik.es

Publicitat. Comunicació. Màrqueting digital.
Actualització digital d’empresa tecnològicament obsoleta.